No agrāk izmantotajām dāvanu kartēm vai priekšapmaksas kartēm telekomunikāciju pakalpojumiem mūsdienās ir attīstījušies nopērkami kuponi, vaučeri un kartes, ko tirgo gan paši preču vai pakalpojumu piegādātāji, gan arī starpnieki un interneta platformas. Tas rada jautājumu – kā šiem dažādajiem darījumiem piemērot pievienotās vērtības nodokli?

Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) grozījumi par to, kā pareizi piemērot pievienotās vērtības nodokli (PVN) tādiem darījumiem, kuros izmantoti vaučeri, tika pieņemti jau pirms vairākiem gadiem – ar PVN likuma grozījumiem, kas tika pieņemti 2019.gada 30.maijā un stājās spēkā 2019.gada 1.jūlijā. Šie grozījumi tika veikti saskaņā ar grozījumiem direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (PVN direktīva), iekļaujot tajā 30.a un 30.b pantu.