Eiropas Savienības Tiesas izskatīšanā šobrīd ir lieta C-585/22, kurā tiek analizēts jautājums par to, vai Nīderlandē reģistrētai komercsabiedrībai ir tiesības procentus, kas aprēķināti par saņemto aizdevumu, uzskatīt par saimnieciskās darbības izmaksām, aprēķinot uzņēmumu ienākuma nodokli. Apskatām lietu!

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Vai, aprēķinot uzņēmuma peļņu, nav atskaitāmi procenti par aizdevumu no uzņēmuma, kas saistīts ar šo uzņēmumu, ja šis aizdevums ir piešķirts ar nolūku radīt atskaitāmu parādu.