Valsts ieņēmumu dienests var uzsākt nodokļu parāda piedziņas procesu bezstrīda kārtībā, ja uzņēmums laicīgi nenorēķinās par nodokļu saistībām. Bet vai drīkst pieprasīt samaksāt parādu, kas radies nevis pašam uzņēmumam, bet tā sadarbības partnerim, ar kuru debitors jau norēķinājies? Atbilde meklējama Senāta 2023.gada 24.novembra spriedumā lietā SKA-117/2023.

Raksta līdzautore: Nataļja Golubeva.

Lietas būtība

Nodokļu parādniecei sabiedrībai “A” bija darījumu partnere sabiedrība “B”, kura bija parādā “A” par tās sniegtajiem pakalpojumiem. Valsts ieņēmumu dienests (VID) sabiedrības “A” parāda piedziņas procesā izdeva rīkojumu, ar kuru apķīlāja pie “B” esošos nodokļu parādnieces naudas līdzekļus, uzdodot “B” tos ieskaitīt valsts budžetā. “B” VID rīkojumu neievēroja un samaksāja nodokļu parādniecei par sniegtajiem pakalpojumiem, proti, nokārtoja saistības pret nodokļu parādnieci.