Ņemot vērā, ka iesniegt vai precizēt jau iesniegtās gada ienākumu deklarācijas drīkst trīs gadu laikā, ielūkosimies 2022.gada 31.marta Senāta Administratīvo lietu departamenta lietā SKA-161/2022, kurā tika skatīts jautājums par mikrouzņēmuma – mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja – darbinieku tiesībām piemērot atvieglojumus par apgādājamajiem un vai darbiniekiem, neļaujot gada ienākumiem piemērot atvieglojumus, tika pārkāpta Satversme?