Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments 2020. gada 4. septembrī pasludinājis spriedumu lietā SKA-383/2020 par iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu ienākumam, kas gūts no nekustamā īpašuma ieguldīšanas kapitālsabiedrības pamatkapitālā. Izskatīsim svarīgākās atziņas!