Vai esat dzirdējuši par gadījumiem, kad Valsts ieņēmumu dienests (VID) komersantam uzliek administratīvo sodu par kādu ar nodokļu nesamaksāšanu saistītu pārkāpumu un papildus tam ar atsevišķu lēmumu uzliek pienākumu samaksāt nesamaksāto nodokli, soda naudu par šī nodokļa nesamaksāšanu un, protams, nokavējuma procentus par laikā nesamaksāto nodokli? Varbūt esat nevis dzirdējuši par šādiem gadījumiem, bet paši esat bijuši līdzīgā situācijā?