2018.gada maijā un jūnijā Eiropas Savienības Tiesa ir pieņēmusi 8 prejudiciālos nolēmumus par pievienotās vērtības nodokli, pamatojoties uz Eiropas Savienības Padomes Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu normu interpretāciju.