11.10.2017. Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments pieņēma nozīmīgu spriedumu lietā Nr.SKA-80/2017, kurā atzina, ka saimnieciskās darbības izdevumi ir iekļaujami attiecīgā taksācijas gada izdevumos, pat ja nav gūti uz konkrētajiem izdevumiem attiecināmi ienākumi, kas atspoguļojas naudas plūsmā tajā pašā taksācijas gadā. Tas nozīmē, ka izdevumiem, kas tiek atskaitīti no ienākumiem, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), obligāti nav jābūt attiecināmiem uz konkrētiem ienākumiem, bet to raksturs var būt arī vispārīgs.