Vai var liegt pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības, ja nav pārbaudīts darījuma partneris? Izskatīsim jaunākās Senāta atziņas spriedumā lietā SKA-5/2019!