2018.gada oktobrī ir publicēts Eiropas Savienības Tiesas nolēmums lietā  Nr.C-153/17, kurā sniegti kritēriji, uz kuriem nodokļa maksātājam būtu jāpamatojas, izvēloties metodi atskaitāmā priekšnodokļa aprēķināšanai, ja tas veic ar pievienotās vērtības nodokli apliekamus un neapliekamus darījumus.