Vai var atskaitīt pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokli par izdevumiem, kas rodas saistībā ar darbinieku nosūtīšanu? Izskatīsim vienu no jaunākajiem Eiropas Savienības Tiesas lēmumiem!