Uzņēmumam, sagatavojot gada pārskatu un veicot grāmatojumus par saimnieciskajām darbībām, kuras tieši nav saistītas ar uzņēmuma komercdarbības funkciju pildīšanu, ir jāpievērš īpaša uzmanība izdevumus pamatojošiem dokumentiem, jo pretējā gadījumā pastāv būtisks risks saskarties ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) piemērotu papildu nodokļu maksājumu uzrēķinu.