2017.gadā lielu sabiedrības uzmanību izpelnījās Latvijas Republikas Satversmes tiesā (ST) skatītās lietas par Solidaritātes nodokļa likuma (Likums) normu atbilstību Latvijas Republikas Satversmei (Satversme). Jau no solidaritātes nodokļa (SN) ieviešanas idejas rašanās dienas tas plašsaziņas līdzekļos un publiskajās tērzētavās dēvēts par bagātnieku nodokli. Kas īsti ir šis nodoklis, un kāda būs tā nākotne?

Solidaritātes nodokļa pirmsākumi

2015.gadā valdība, veidojot kārtējā gada valsts budžetu, secināja, ka tajā pietrūkst apmēram 40 milj. eiro, tādēļ ministrijām tika uzdots trūkstošo summu atrast. Lielā steigā, neņemot vērā sociālo partneru iebildumus un ierosinājumus, tika izstrādāts Likums, lai ieviestu nodokli, kas atgādinātu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), tomēr iegūtos līdzekļus novirzītu nevis speciālajā budžetā, bet gan valsts pamatbudžetā.

Latvijā, lai ierobežotu izmaksas pabalstos un pensijās, ieviesti t.s. VSAOI "griesti". Proti, personas, kuru ienākums pārsniedz konkrētu līmeni (2016.gadā – 48 600 EUR, no 2018.gada – 55 000 EUR), vairs nemaksā sociālās apdrošināšanas iemaksas no summām, kas pārsniedz noteikto.