Augstākā tiesa ar 15.05.2014. lēmumu ir atteikusi ierosināt kasācijas tiesvedību saistībā ar SIA Forvards-V kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 10.02.2014. spriedumu, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID). Tas nozīmē, ka ir stājies spēkā 10.02.2014. Administratīvās apgabaltiesas spriedums, ar kuru tiesa atzina, ka SIA Forvards-V nebija tiesību uz priekšnodokļa atskaitījumiem 42 583,85 latu apmērā no grāmatvedības uzskaitē iegrāmatotajiem darījumiem, nebija tiesību 2005.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā iekļaut un uzskaitīt izmaksas 94 477 latu apmērā, kā arī aprēķināt nolietojumu nodokļu vajadzībām 116 038 524 latu apmērā. Tiesa savā spriedumā arī atzina, ka SIA Forvards-V zināja vai tam būtu vajadzējis zināt, ka minētais darījums ir saistīts ar pievienotās vērtības nodokļa (PVN) krāpšanu.