Domēns ir kā virtuālā mājas adrese virtuālajā vidē, bez kuras mūsdienu uzņēmumiem ir grūti pilnvērtīgi darboties. Ir skaidrs, ka mājaslapa maksā daudz lētāk nekā regulāra reklāma presē, radio vai televīzijā, taču vai izmaksu ietaupījums būs arī tad, ja sabiedrība būs nopirkusi tiesības lietot domēnu?

Atbildi uz minēto jautājumu meklēsim Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 27.10.2016. uzziņā par to, vai domēna iegādes izdevumi ir jāņem vērā, nosakot nodokļa maksātāja ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamo ienākumu. Uzziņa ir publicēta VID interneta mājas lapā.