Tas ir šķietami acīmredzami - neviens projekts neeksistē vakuumā. Tomēr bieži vien projektu autoru pašpārliecība ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc pieredzējuši projektu vērtētāji "atmet" it kā ekonomiski labi pamatotu projektu.