Matīsa Kodoliņa publikācijā “Kas jāņem vērā par debitoru parādiem Covid-19 ietekmē” (iFinanses, 01.06.2020.) teikts: “Arī tad, kad parāds ir salīdzinoši nesen radies, jāseko līdzi partnera statusam, nepieļaujot gadījumu, ka uzņēmumu likvidē, neierosinot maksātnespēju, vai uzņēmumu no UR izslēdz VID vai kāda cita institūcija."

Varētu, lūdzu, kādus praktiskus ieteikumus, kā nepieļaut tādu gadījumu? Mums uzņēmumā bijušas vairākas situācijas, kad zaudējam lielu naudu, jo Valsts ieņēmumu dienests (VID) pēkšņi izslēdz mūsu klientu no Uzņēmumu reģistra. Piemēram, mēs bijām uzsākuši parāda piedziņu caur tiesu, bet nepaspējām iegūt tiesu izpildītāja aktu par piedziņas neiespējamību, kad VID to likvidēja.