Jēdzienu "lietderība" parasti lietojam, lai izmērītu kādas darbības rezultātu, samērojot ieguldītos resursus ar faktiski sasniegto. Ja privātais uzņēmējs ir nomaksājis nodokļus, neviens viņam nevar liegt iepirkt ekskluzīvas preces un rīkot vērienīgus pasākumus - lietderības vērtēšanas privilēģija pieder uzņēmējam. Tomēr citādāka situācija ir ar publisko kapitālu, kura izlietojumu vērtē gan ikviens sabiedrības loceklis, gan Valsts kontrole (VK).