Uzņēmumi, aprēķinot produkta ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas pašizmaksu, lielākoties izmanto vienpakāpes jeb 1 soļa netiešo (pieskaitāmo) izmaksu sadales metodi. Tas nozīmē, ka pieskaitāmās ražošanas izmaksas, izmantojot izvēlētu pieskaitījuma bāzi, attiecina tieši uz saražotajiem produktiem vai sniegtajiem pakalpojumiem. Tomēr, ja uzņēmuma organizatoriskā struktūra ir sarežģītāka, ieteicams izmantot divpakāpju jeb 2 soļu pieskaitāmo izmaksu sadales metodi.