Lai uzņēmuma vadība iegūtu informāciju ne tikai par konkrētā produkta izmaksu apjomu, bet arī par izmaksu uzvedību, to rašanās iemesliem un procesiem, izmanto ABC pašizmaksas kalkulācijas metodi. Pielietojot šo metodi, iespējams ieraudzīt, kur izmaksas varētu tikt optimizētas.