Pēdējo gadu laikā Komerclikumā (KL) veikta virkne būtisku grozījumu, kas paredz uzņēmuma valdei pienākumu nodrošināt korporatīvo dokumentu atbilstību likuma prasībām. Kā jaunās prasības skar kapitālsabiedrības atkarībā no to veida un dalībnieku (akcionāru) struktūras? Kādas ir būtiskākās nianses sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) dalībnieku reģistra noformēšanā, un kā izteikt pamatkapitāla un daļas (akcijas) nominālvērtību eiro?