Dzīvē (līdzīgi kā filmās) sliktajiem ir jāsaņem sods, bet labajiem – jāspēj viņus uzveikt, būt stiprākiem, veiklākiem un gudrākiem. Tomēr ne vienmēr viss ir tik vienkārši. Kā biznesa ikdienā saprast un atpazīt "sliktos" jeb vismaz aizdomīgos klientus, un kā ar viņiem tikt galā?

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (likums) 11.panta 1.daļu fiziskās un juridiskās personas, kas ir šī likuma subjekti, pirms darījuma attiecību uzsākšanas identificē klientu.

Klientu identificē arī pirms atsevišķa darījuma veikšanas, neuzsākot darījuma attiecības, ja:

  • darījuma apjoms vai vairāku acīmredzami saistītu darījumu kopējā summa ir 15 000 EUR vai lielāka;
  • darījums atbilst vismaz vienai no neparasta darījuma pazīmju sarakstā ietvertajām pazīmēm vai rodas aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu vai šo darbību mēģinājumu;
  • rodas šaubas par sākotnējā identifikācijā iegūtās informācijas patiesumu.