Man jautājums ir par ārpakalpojuma grāmatvežu rīcību, konstatējot, ka klients veic vai gatavojas veikt neparastu vai aizdomīgu darījumu, kas atbilst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (Likums) aprakstītajām pazīmēm. Likums nosaka, ka šādās situācijās par to būtu jāinformē Kontroles dienestu un jāatturas no darījuma veikšanas. Jautājums ir: kā izpaužas atturēšanās no darījuma veikšanas - netiek gatavots maksājuma uzdevums internetbankā (ja ir tādas tiesības piešķirtas), netiek grāmatots darījums, netiek gatavotas atskaites vai varbūt jāpārtrauc sadarbība ar klientu?