2006.gadā 2 dalībnieki, Latvijas rezidenti, veikuši sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) pamatkapitālā mantisko ieguldījumu – zemi – (katrs 50%), iegūstot kapitāldaļas nekustamā īpašuma vērtībā. Zemes vērtība bilancē - 31 300 EUR. Pamatkapitāls – 31 300 EUR: