Zemnieku saimniecībai (uzņēmumu ienākumu nodokļa maksātājs) ir nesadalīta peļņa, kura izveidojusies periodā līdz 2017. gada 31. decembrim. Īpašnieks neplāno to izņemt kā dividendes. Kā pareizi rīkoties ar šo peļņu? Vai to var novirzīt rezervēm? Vai palielināt pamatkapitālu? Vai arī atstāt pašu kapitāla sastāvā?