Kā jau ziņots iepriekš, 2021.gada 22.martā tika pieņemta jauna Eiropas Savienības direktīva 2021/514 par administratīvu sadarbību nodokļu jomā jeb DAC7, kas paredz pienākumu digitālo platformu operatoriem iesniegt informāciju nodokļu administrācijām par ienākumiem, kurus pārdevēji guvuši viņu platformās, bet dalībvalsts nodokļu administrācijām – automātiski apmainīties ar šādu informāciju, kas ir jau ieviests likumā “Par nodokļiem un nodevām”. Apskatām Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jaunākos skaidrojumus par DAC7 piemērošanu.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kādos gadījumos platformas operatoriem jāziņo par visu pakalpojumu.
  • Kādiem nosacījumiem jāizpildās, lai platformas operators sevi varētu identificēt kā partneri.
  • Ko platformas operators uzskata par zināmu atlīdzību.
  • Vai naktsmītņu īres platformas kvalificējas kā platformas, kurām jāziņo par atlīdzībām, ko pārdevēji saņēmuši par attiecīgajām darbībām.
  • Vai e-komerciju programmatūras kvalificējas kā platformas.
  • Vai platformas operatora izsniegta kupona (vaučera), kas vēlāk tiek izmantots kā samaksa par attiecīgajām darbībām, izpirkšana ir kvalificējama kā atlīdzība par darbībām.
  • Kādos gadījumos jāziņo par platformas operatoru barteru darījumiem.
  • Kuriem platformu operatoriem jārēķinās ar noteiktiem sliekšņiem vietējās valūtas izmantošanai.
  • Kāds ir pušu ziņošanas pienākums, ja kopīgi reģistrēti kā pārdevēji.