Šobrīd uzņēmumiem, kuriem krājumos ir nekustamie īpašumi (piemēram, iegādāti pārdošanai) veidojas ļoti lielas izmaksas par komunālajiem pakalpojumiem, jo dzīvoklis jebkurā gadījumā ir jāapkurina. Vai šis var būt ekonomiskais pamatojums dzīvokli izīrēt bez maksas, nosakot, ka īrniekam jānosedz tikai visi komunālie maksājumi? Vai arī šādā darījumā rodas nodokļu riski?