Šā gada 1.jūlijā stājās spēkā grozījumi Civilprocesa likumā (CPL), ar kuriem sprieduma izpildes procesā ir mainīta nekustamo īpašumu izsoļu norises kārtība no izsoles klātienē uz izsoli elektroniskā vidē. Maksātnespējas procesos nekustamo īpašumu pārdošana elektroniskās izsolēs tiks ieviesta ar 01.01.2016. Izsoles, kuras maksātnespējas procesa administratori būs izziņojuši līdz 31.12.2015., notiks atbilstoši esošajai kārtībai, kāda ir spēkā līdz 31.12.2015.