Latvijas Republikā reģistrētas komercsabiedrības pamatkapitāla apmaksa var tikt veikta 2 veidos - ar naudu vai mantisku ieguldījumu. Mantisko ieguldījumu veic, piemēram, ieguldot sev piederošu nekustamo īpašumu. Kas būtu jāizvērtē pirms šāda ieguldījuma veikšanas, kā piemēro nodokļus, un kas ir mainījies kopš šī gada 1.janvāra?