Pamazām atdzīvojoties nekustamā īpašuma tirgum Latvijā, savu aktualitāti atgūst nekustamo īpašumu darījumu risku izvērtēšanas problemātika. Dažādos darījumu veidos ir specifiski riski, piemēram, iegādājoties zemi būvniecības veikšanai, vairāk jāpievērš uzmanība apbūves iespējām, piebraucamiem ceļiem un komunikācijām, kurām pieslēgties nākotnē. Savukārt, iegādājoties dzīvokli, uzmanīgi jāiepazīstas ar mājas pārvaldīšanas jautājumiem, līdz šim pieņemtajiem dzīvokļu kopības lēmumiem. Iegādājoties komercīpašumu svarīgi ir izvērtēt uzņēmumu pārejas risku, kā arī dažādus tehniskus jautājumus attiecībā uz iekārtām, atļaujām, licencēm.