No nākamā gada mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) likme noteikta 15% apmērā no apgrozījuma, vienlaikus atsakoties no iepriekš paredzētās minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) ieviešanas. Tas paredzēts Saeimā otrdien, 20.12.2016., galīgajā lasījumā steidzamības kārtā pieņemtajos grozījumos Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums) un likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA).

Otrajā lasījumā MUN likums papildināts ar normu, kurā noteikts, ka MUN likme mikrouzņēmuma apgrozījumam līdz 7000 EUR 2017.gadā ir 12%. 

Izmaiņas likumā veiktas, lai atceltu šī gada 23.novembrī pieņemtos grozījumus, ar kuriem paredzēja pakāpeniski atteikties no MUN maksāšanas režīma. Līdz cita mazajiem un vidējiem uzņēmējiem labvēlīgāka nodokļu regulējuma izstrādei spēkā būs līdzšinējais režīms, iepriekš norādīja par grozījumu virzību Saeimā atbildīgās Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns. 

Uzņēmēji, kuri, ņemot vērā radušos situāciju, bija nolēmuši savu darbību pārtraukt, līdz 31.01.2017. varēs pieteikties MUN maksātāja statusa atgūšanai. 

Grozījumos noteikts 2017.gadā no MUN ieņēmumiem VSAOI novirzīt 70,4%, bet 2018.gadā – 80%. 

Vienlaikus Saeima šodien pieņēma arī grozījumus saistītajos likumos, atsakoties no minimālo VSAOI ieviešanas. Saeima, grozot likumu par VSA, atcēla 30.11.2015. pieņemto regulējumu, ar kuru paredzēja nākamgad sociālo iemaksu minimālo objektu noteikt 3/4 apmērā no valstī noteiktās minimālās algas, bet no 2018.gada VSAOI būtu jāveic vismaz no minimālās darba algas.

Tāpat Saeima šodien, otrreiz caurlūkojot MUN likuma grozījumus, ko bija lūdzis Valsts prezidents Raimonds Vējonis, uzdeva Ministru kabinetam līdz nākamā gada 1.jūnijam iesniegt Saeimā likumprojektus, kuros paredzēta jauna specializēta vienkāršota nodokļa regulējuma ieviešana mazajiem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem, lai aizstātu MUN režīmu. Saeima noteica, ka mikrouzņēmumu darbības regulējums būs spēkā vēl 1 gadu pēc tam, kad spēkā būs stājusies jaunā kārtība, kas aizstās līdzšinējo regulējumu.

Otrreizējā caurlūkošanā Saeima no MUN likuma izslēdza normas, ar kurām paredzēja ierobežot nozares, kurās mikrouzņēmums ir tiesīgs darboties.

Kā norādīts likumprojekta anotācijā, neskatoties uz pārejas periodu, kas bija noteikts jaunajam regulējumam, šādas izmaiņas prasītu būtisku īpaši maza apjoma uzņēmējdarbības pārstrukturizāciju, mainot nodokļu maksāšanas režīmus un paaugstinot nepilna laika darba izmaksas mazatalgotos darbos un izmaksas sezonāli nodarbinātajiem. Pret grozījumiem šoruden iebilda arī nevalstiskās organizācijas, norādot, ka tādējādi var tikt kavēts īstenot biedrību un nodibinājumu sociāli atbildīgos mērķus. 

Grozījumi MUN likumā, likumā par VSA, likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" un likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" stāsies spēkā 01.01.2017.