No nākama gada mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) likmi plānots noteikt 15% apmērā no apgrozījuma. Tas paredzēts Saeimā ceturtdien, 15.12.2016., konceptuāli pieņemtajos grozījumos Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums).

Grozījumi tika izstrādāti, lai atceltu šī gada 23.novembrī pieņemtās izmaiņas, kurās bija paredzēts pakāpeniski atteikties no MUN maksāšanas režīma. Līdz cita mazajiem un vidējiem uzņēmējiem labvēlīgāka nodokļu regulējuma izstrādei spēkā būs līdzšinējais režīms, iepriekš norādīja Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns.

Ņemot vērā radušos situāciju, kad virkne mikrouzņēmumu bija nolēmuši savu darbību pārtraukt, ar grozījumiem šiem uzņēmējiem būs paredzēta iespēja līdz 31.01.2017. atgūt MUN maksātāja statusu.

MUN likuma izmaiņās paredzēts 2017.gadā no MUN ieņēmumiem valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās (VSAOI) novirzīt 70,4%, bet 2018.gadā – 80%.

Šobrīd MUN likme apgrozījumam līdz 7000 EUR ir 9%.

Tāpat Saeima šodien atbalstīja arī likumprojektus, kuros paredzēts atteikties no minimālo VSAOI ieviešanas un ar kuriem atceļ 30.11.2015. pieņemto tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru paredzēja 2017.gadā VSAOI minimālo objektu noteikt 3/4 apmērā no valstī noteiktās minimālās algas, bet no 2018.gada VSAOI būtu jāveic vismaz no minimālās darba algas.

Kā norādīts likumprojekta anotācijā, neskatoties uz pārejas periodu, kas bija noteikts jaunajam regulējumam, šādas izmaiņas prasītu būtisku - īpaši maza apjoma - uzņēmējdarbības pārstrukturizāciju, mainot nodokļu maksāšanas režīmus un paaugstinot nepilna laika darba izmaksas mazatalgotos darbos un izmaksas sezonāli nodarbinātajiem. Pret grozījumiem šoruden iebilda arī nevalstiskās organizācijas, norādot, ka tādējādi tie var kavēt īstenot biedrību un nodibinājumu sociāli atbildīgos mērķus.

Grozījumi MUN likumā, likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" un likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" Saeimā atzīti par steidzamiem, un par izmaiņām galīgajā lasījumā parlamentā plānots lemt 20.decembrī.