Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) aprēķināšanas vajadzībām par 2013.taksācijas gadu ir piemērojami šādi rādītāji: