Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Jauniešu garantijas pasākumu ietvaros uzsāk atbalsta pasākuma Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām) īstenošanu un aicina darba devējus - komersantus, pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumus - pieteikties NVA filiālēs visā Latvijā subsidēto darba vietu izveidei jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir grūtāk nekā citiem atrast darbu.