Eiropas Komisija (EK) ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu par iespējamu nākotnes iniciatīvu par Eiropas Savienības (ES) vienloga vidi muitas jomā. “Vienlogs” ir mehānisms, kas ļauj tirdzniecībā un pārvadāšanā iesaistītajām pusēm iesniegt standartizētu informāciju un dokumentus vienā un tajā pašā vietā, lai izpildītu visas ar importu, eksportu un tranzītu saistītās normatīvās prasības. 

Viens no ES vienloga vides priekšnosacījumiem ir datu apmaiņas ieviešana starp iesaistītajām valsts iestādēm un / vai EK, kas ļautu muitas iestādēm nodrošināt citu valsts iestāžu izsniegto dokumentu automatizētu pārbaudi muitošanas procesā.

Uzņēmēji, asociācijas, publiskā sektora iestāžu un akadēmisko aprindu pārstāvji un citas ieinteresētās personas ir aicinātas aizpildīt aptaujas anketu un sniegt viedokļus par formalitātēm, kas saistītas ar preču pārvietošanu pāri ES robežām. Aptaujā galvenā uzmanība pievērsta jautājumiem par pašreizējiem procesiem, kas saistīti ar muitas un citu iestāžu (veselība, lauksaimniecība, vide, zivsaimniecība utt.) normatīvajām prasībām, kas jāizpilda attiecībā uz to preču muitošanu, kuras šķērso ES robežas. Aptaujā ir ietverti jautājumi, lai izzinātu viedokli par pašreizējo situāciju, prioritātēm un vēlamajām pārmaiņām nākotnē.

Interesenti tiek aicināti aizpildīt sagatavoto anketu Eiropas Komisijas mājas lapā. Aptaujas anketa ir pieejama arī latviešu valodā.

Apspriešanās rezultāti tiks izmantoti sagatavošanās darbā saistībā ar iespējamu nākotnes iniciatīvu par ES vienloga vidi muitas jomā. Pēc apspriešanās perioda beigām šīs apspriešanās atbilžu kopsavilkumu publicēs EK Nodokļu un muitas savienības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.