Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu par iespējamu nākotnes iniciatīvu par Eiropas Savienības vienloga vidi muitas jomā. “Vienlogs” ir mehānisms, kas ļauj tirdzniecībā un pārvadāšanā iesaistītajām pusēm iesniegt standartizētu informāciju un dokumentus vienā un tajā pašā vietā, lai izpildītu visas ar importu, eksportu un tranzītu saistītās normatīvās prasības.