09.10.2014. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pieņēma lēmumu, ar kuru SIA Ronin izplatītā vides reklāma atzīta par pretlikumīgu. Komersants tirgū piedāvā preces (transportlīdzekļu ātruma noteikšanas ierīces (radaru detektorus)), kuru izmantošana uzskatāma par administratīvo pārkāpumu, tādējādi komersants realizē profesionālajai rūpībai neatbilstošu komercpraksi, informē PTAC.