Grāmatvežiem nekad domu un darbu netrūkst. Tagad arī – pirmais pusgads jaunajā nodokļu reformā, vīzijas par nepieciešamajām izmaiņām pievienotās vērtības nodokļa (PVN) jomā, uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas jaunajā veidolā, dažādi algu rēķināšanas knifi, problēmas ar neapliekamo minimumu utt. Par šīm un citām tēmām nozares eksperti runāja “iFinanses” rīkotajā konferencē “Aktuālais nodokļos un grāmatvedībā 2018”, kas norisinājās 14.06.2018.

Ilmārs Šņucins, Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos ieskicēja pirmos secinājumus par nodokļu reformu, kā arī informēja par turpmākajiem likumdošanas plāniem. Šobrīd aktuālākie Finanšu ministrijas uzdevumi ir izstrādātais risinājums solidaritātes nodokļa pilnveidei atbilstoši Satversmes tiesā lemtajam – nodokļa likmes vienādošana, kam jāstājas spēkā 01.01.2019, sadarbībā ar citām organizācijām veikta analīze par iespējām, kas nodrošinātu samērīgu nekustamā īpašuma nodokļa slogu (pēc izmaiņām kadastrālajā vērtēšanā), kā arī PVN aktuālie grozījumi (reversā maksāšanas kārtība, direktīvu grozījumi) un grāmatvedības noteikumu pilnveidošana saistībā ar jauno nodokļu režīmu.

Sintija Ozola, Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamenta Pievienotās vērtības nodokļa nodaļas vadītāja konferencē uzsvēra, cik būtiski ir valsts likumdošanai un nodokļiem attīstīties vienlīdzīgā tempā ar uzņēmējdarbību. Šobrīd aktuāla ir digitalizācija un starptautiskā tirdzniecība, tāpēc arī PVN jautājumiem jābūt pielāgotiem šai mūsdienu nepieciešamībai. Taču, lai cīnītos pret krāpšanas shēmām PVN jomā, paredzēts, ka Eiropas valstis turpmāk sadarbosies ciešāk un nākotnē iespējamas situācijas, kad aizdomu gadījumā mūsu valsts uzņēmumā uz pārbaudi ieradīsies eksperti no valstīm, ar kurām konkrētais uzņēmums sadarbojas.

Plašas diskusijas raisīja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārstāvju Līgas Misjukas un Santas Pēces prezentācija par administratīvā soda piemērošanas procesa vienkāršošanu par deklarāciju iesniegšanas termiņa kavēšanu. Kā tas notiks? 5 dienas pirms deklarācijas iesniegšanas termiņa VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) izsūtīs atgādinājumu par termiņu. Ja iesniegšanas termiņš tiks nokavēts, tiks fiksēts kavēto dienu skaits un atbilstoši tam noteikts soda naudas apmērs. Piemēram, par kavējumu līdz 10 dienām soda nauda būs 25 EUR, par kavējumu līdz 20 dienām – 71 EUR, par kavējumu līdz 30 dienām – 151 EUR, savukārt par vēl ilgāku kavējumu – 281 EUR. Informāciju par soda piemērošanu VID izsūtīs EDS, kā arī uz nodokļa maksātāja norādīto e-pasta adresi. Paredzēts, ka tādējādi tiks vienkāršots administratīvā soda piemērošanas process, nodrošināts vienlīdzības process, jo pie atbildības visi nodokļu maksātāji tiks saukti vienlīdzīgi, kā arī paaugstināsies deklarāciju iesniegšanas disciplīna.

Šobrīd aktuāli ir arī mācību prakses jautājumi, par juridiskajiem aspektiem šajā jomā konferencē runāja Irina Kostina, ZAB “Ellex Kļaviņš”, zvērināta advokāte. Slēdzot līgumu par praktikantu, jādomā ne tikai par visiem nepieciešamajiem dokumentiem un formalitātēm, bet jāvienojas arī par to, vai par darbu praktikants saņems atlīdzību. Atlīdzība par prakses darbu nav obligāta, taču var tikt arī noslēgts līgums, vienojoties par savstarpējo norēķinu kārtību. Praktikanta atlīdzība ir apliekama ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un ir veicamas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Ieva Liepiņa, SIA “Ievas Liepiņas birojs”, zvērināta revidente uzsvēra grāmatvedības uzskaites automatizēšanas un elektronisko dokumentu nozīmi mūsdienīgā uzņēmumā. Izmantojot uzskaites programmas un citus elektroniskos rīkus, grāmatvedības darbu iespējams automatizēt un padarīt produktīvāku, piemēram, bankas maksājumus un kontu pārskatus vienkārši var importēt un eksportēt uz programmām, nodokļu deklarācijas eksportēt tieši no sistēmas, elektroniskos attaisnojuma dokumentus, līgumus automātiski pievienot grāmatojumu rindām, vadībai nepieciešamos pārskatus ar pāris klikšķiem iespējams izveidot sistēmā utt.

Tieši laikā bija Aijas Kļavinskas, SIA “Deloitte Latvia”  vecākās menedžeres prezentācija par UIN praktiskajiem aspektiem un jauno deklarāciju, jo pirmā jaunā ikmēneša deklarācija jāiesniedz jau 20.jūlijā par šī gada pirmajiem 6 mēnešiem. Turpmāk katru mēnesi līdz 20. datumam būs maksājams 20/80 UIN gan par tajā mēnesī sadalīto “jauno” peļņu, gan par virkni izdevumu neatkarīgi no kopējiem peļņas rādītājiem. Deklarāciju formas atrodas atsevišķi, ne kopā ar gada pārskatu, tajās ir informatīvi lauki, kas paskaidro daudzu aiļu paredzēto saturu un atvieglo grāmatveža darbu, ailes ir saistītas, lai vienkāršotu aprēķinus, kā arī sistēmā parādās brīdinājuma un kļūdu paziņojumi par neloģiskām lietām.

Lilita Bērziņa, SIA “Numeri” vadītāja klātesošajiem palīdzēja šķetināt algas nodokļa piemērošanas jautājumus un problēmas ar neapliekamo minimumu, Edgars Vilnis no SIA “Deloitte Latvia” informēja par jaunākajām izmaiņām transfertcenu regulējumā, bet Ilze Palmbaha no Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas, kā allaž, mudināja domāt plašāk, atainojot globalizācijas ietekmi uz grāmatvežu ikdienu.

Liels paldies visiem konferences lektoriem, moderatorei Danai Muceniecei un ikvienam apmeklētājam! Paldies arī pasākuma atbalstītājiem – SIA “Šrēdereja”, SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS”, siera ražotnei no Raunas un automašīnām “Mazda”.