Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (PCTA) Latvijā ir obligāta jau vairāku profesiju pārstāvjiem, un no šī gada 1.jūlija spēkā stāsies grozījumi likumā "Par grāmatvedību”, kas paredz šo apdrošināšanu kā obligātu arī ārpakalpojuma grāmatvežiem. Šie grozījumi ir aktuāli arī tiem ārpakalpojuma grāmatvežiem, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus saviem saistītiem uzņēmumiem.

Minimālais atbildības limits, kas ir noteikts likumā, ir 3000 EUR, tomēr BALTA līdzšinējā pieredze liecina, ka realitātē nodarītie zaudējumi var būt daudzkārt lielāki. Tāpēc, nosakot atbildības limitu, grāmatvedim ir rūpīgi jāizvērtē, kāds atbildības limits būtu piemērotākais, to apmēru var palīdzēt noteikt apdrošinātājs, ņemot vērā grāmatveža apgrozījumu un apkalpojamo klientu darbības sfēru. Vislielākais grāmatvežu PCTA noslēgto polišu skaits BALTA portfelī ir ar atbildības limitu diapazonā no 10 000 EUR līdz 20 000 EUR.

Jo plašāks risku segums, jo mīkstāks drošības spilvens

Ir būtiski saprast, ka apdrošināšana, pat ja tā ir obligāta, ir drošības spilvens, nevis papildu nodoklis. Jo plašāks risku segums tiek iekļauts, jo mīkstāks ir šis drošības spilvens. Grāmatvežu PCTA ietvaros standarta segumā tiek iekļauti tiešie finansiālie zaudējumi, VID uzrēķinātā soda nauda tiesāšanās, juridiskie un ekspertīzes izdevumi. Papildus BALTA apdrošināšanas polisi var papildināt ar tādiem nozarei aktuālajiem riskiem, kā nokavējuma nauda par VID uzrēķināto soda naudu, izdevumi par uzticēto dokumentu sabojāšanu vai nozaudēšanu, izdevumi par kļūdaini veikto maksājumu atgūšanu, atrauto peļņu, morālo kaitējumu, reputācijas atjaunošanas izdevumus.

Apdrošināšanas atlīdzības – no pārsimts eiro līdz tūkstošiem

Nekas tik labi nepaskaidro konkrēta apdrošināšanas pakalpojuma nepieciešamību kā izmaksātās atlīdzības. BALTA dati liecina, ka tieši grāmatveži skaitliski visbiežāk piesaka PCTA atlīdzības, un zaudējumu apmērs svārstās no dažiem simtiem eiro līdz pat pārdesmit tūkstošiem. No līdzšinējās pieredzes redzam, ka visbiežāk atlīdzības tiek pieteiktas par nepareizi aprēķinātiem, samaksātiem vai pārmaksātiem nodokļiem, kā arī par atskaišu neiesniegšanu.

No BALTA atlīdzību vēstures:

  • Tiek saņemts lēmums no VID par nodokļu pārmaksu un vairāku gadu garumā pieļautām kļūdām grāmatvedības atskaišu veidošanā. Apdrošinātāja izmaksātā atlīdzība: 9150 EUR
  • Uzņēmumam piemērots naudas sods par skaidras naudas nedeklarēšanu. Apdrošinātāja izmaksātā atlīdzība: 3145 EUR
  • VID audita rezultātā konstatēti pārkāpumi, par kuriem uzņēmumam piemērots naudas sods. Apdrošinātāja izmaksātā atlīdzība: 1320 EUR
  • Veicot algas maksājumus, kļūdaini pārskaitīta alga. Apdrošinātāja izmaksātā atlīdzība: 430 EUR

BALTA piedāvājums ārpakalpojuma grāmatvežiem:

ATBILDĪBAS LIMITS

PAŠRISKS

Prēmija

(atkarībā no seguma)

 3000 EUR

 100 EUR

 38 – 60 EUR

 5000 EUR

 50 - 80 EUR

 10 000 EUR

 80 - 95 EUR

balta_bilde.pngBALTA – jau 14 gadus godīgākais apdrošinātājs Latvijā!*

davana_balta.pngSaņem apdrošināšanas piedāvājumu līdz 30. jūnijam un laimē vasarīgu pārsteigumu no BALTA!

Uzzināt vairāk: balta.lv vai 675 222 75

poga_balta.png

*LETA un SKDS 2016.gada socioloģiskā aptauja.