27. novembrī Ministru kabinets apstiprināja izmaiņas kārtībā, kas nosaka statistikas informācijas ievākšanu par veselības aprūpi, informē Veselības ministrija.

Ārstniecības iestādēm katru gadu atbilstoši savam darbības profilam ir jāiesniedz pārskati par iepriekšējo gadu, par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem – gan valsts apmaksātajiem, gan maksas pakalpojumiem. Valdības apstiprinātajos noteikumos daļa no līdzšinējām iesniedzamajām pārskatu veidlapām tiek izslēgtas, jo nepieciešamo informāciju var iegūt, izmantojot administratīvos datu avotus, kas jau šobrīd ir Veselības ministrijas padotības iestāžu rīcībā. Savukārt daļa veidlapu tiek mainītas vai apvienotas, lai pilnveidotu datu apkopošanas procesu.

Līdz ar to ārstniecības iestādēm iesniedzamais veidlapu apjoms tiek samazināts no līdzšinējām 17 līdz 13 veidlapām, kas iesniedzamas Slimību profilakses un kontroles centrā. No šīm 13 veidlapām viena ir pilnīgi jauna – datu sniegšanai par ārzemniekiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Tā ir izveidota, balstoties uz prasību, kas noteikta valsts oficiālās statistikas programmā 2018.-2020.gadam. Statistiku par ārzemniekiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ārstniecības iestādes uzsāks vākt no 2019.gada par 2018.gadu.

Tāpat ārstniecības iestādēm turpmāk būs tehniski vienkāršāk iesniegt daļā veidlapu pieprasīto informāciju, jo tām būs iespējams sūtīt vienu datu masīvu, netērējot laiku datu grupēšanai. Ir noteikts arī garāks pārskatu iesniegšanas termiņš.