Šī gada 14.oktobrī Ministru kabinets (MK) apstiprināja izmaiņas atbalsta programmas Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings nosacījumos, paplašinot atbalstāmo darbību skaitu, atbalsta saņēmēju loku un paaugstinot atbalsta intensitāti līdz 70%. Vienlaikus MK šo pasākumu īstenošanai papildus piešķīra 3 miljonus EUR, lai turpinātu atbalsta piešķiršanu līdz 2015.gada beigām, informē Ekonomikas ministrija (EM).

Viena no atbalsta programmā papildus iekļautajām atbalstāmajām darbībām bija produktu un ražotņu sertifikācijas (atbilstības novērtēšanas) izmaksu segšana. Šāds punkts atbalsta programmu reglamentējošajos MK noteikumos tika iekļauts ar atrunu, ka tas stāsies spēkā pēc Eiropas Komisijas (EK) saskaņojuma saņemšanas.

EM ir saņēmusi EK skaidrojumu, kurā saskaņota šāda atbalsta sniegšana komersantiem. Tas nozīmē, ka jau tagad komersanti var iesniegt pieteikumus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA), kas 70% apmērā segs produktu un ražotņu sertifikācijas (atbilstības novērtēšanas) izmaksas, bet ne vairāk kā 25 000 EUR vienam komersantam gadā. 

Papildu informācija par atbalsta programmu Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings publicēta LIAA mājaslapā

Kā zināms, ņemot vērā Krievijas Federācijas noteiktās ekonomiskās sankcijas attiecībā uz atsevišķu nozaru Eiropas Savienībā ražoto produktu grupu importa aizliegumu, kas būtiski ietekmē Latvijas komersantu eksporta apjomus, šī gada 14.oktobrī MK sēdē tika papildus piešķirti 7 miljoni EUR atbalstam komersantiem jaunu eksporta tirgu apgūšanai. 

Komersantu atbalstam programmas Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana ietvaros papildus piešķirti 4 miljoni EUR. Savukārt komersantu atbalstam programmas Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings ietvaros papildus tika piešķirti 3 miljoni EUR, vienlaikus paaugstinot atbalsta intensitāti līdz 70%.