Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" (likums par AN) 01.07.2015. tiek paaugstināta akcīzes nodokļa likme cigaretēm, vienlaikus tiek noteikts arī augstāks cigaretēm piemērojamais minimālais akcīzes nodokļa līmenis.

Atbilstoši likuma par AN pārejas noteikumu 12.1punktam, palielinoties akcīzes nodokļa likmēm, likumā noteiktajām personām

 1. jāinventarizē attiecīgo akcīzes preču un akcīzes nodokļa marku krājumi;
 2. jāiesniedz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) inventarizācijas saraksts un nodokļa starpības aprēķins;
 3. jāveic akcīzes nodokļa starpības samaksa valsts budžetā.

Apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs un importētājs (preču veids - tabakas izstrādājumi)

 1. 01.07.2015. veic uzskaitē esošo cigarešu akcīzes nodokļa marku krājumu inventarizāciju, ja akcīzes nodoklis atbilstoši uzskaitē esošajām akcīzes nodokļa markām ir samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem pirms akcīzes nodokļa likmju maiņas un ar attiecīgajām akcīzes nodokļa markām marķēt paredzētās vai marķētās cigaretes nav nodotas patēriņam vai laistas brīvā apgrozībā;
 2. līdz 15.07.2015. veic akcīzes nodokļa starpības aprēķinu un iesniedz EDS inventarizācijas sarakstu/us un nodokļa aprēķinu ar valsts budžetā maksājamo nodokļa starpības summu par inventarizācijas rezultātā konstatētajiem cigarešu krājumiem;
 3. līdz 14.08.2015. samaksā valsts budžetā aprēķināto akcīzes nodokļa starpības summu. 

Tabakas izstrādājumu vairumtirgotājs

 1. 01.07.2015. inventarizē visus uzskaitē esošos cigarešu krājumus;
 2. līdz 15.07.2015. veic akcīzes nodokļa starpības aprēķinu un iesniedz EDS inventarizācijas sarakstu/us un nodokļa aprēķinu ar valsts budžetā maksājamo nodokļa starpības summu par inventarizācijas rezultātā konstatētajiem cigarešu krājumiem;
 3. līdz 14.08.2015. samaksā valsts budžetā aprēķināto akcīzes nodokļa starpības summu.

Tabakas izstrādājumu mazumtirgotājs

 1. 01.08.2015. inventarizē visu uzskaitē esošo cigarešu krājumus;
 2. līdz 15.08.2015. veic akcīzes nodokļa starpības aprēķinu un iesniedz EDS inventarizācijas sarakstu/us un nodokļa aprēķinu ar valsts budžetā maksājamo nodokļa starpības summu par inventarizācijas rezultātā konstatētajiem cigarešu krājumiem;
 3. līdz 17.08.2015. samaksā valsts budžetā aprēķināto akcīzes nodokļa starpības summu.

Inventarizācijas saraksts un kopējais akcīzes nodokļa starpības aprēķins jāiesniedz EDS sistēmā: Sagatavot jaunu dokumentu > No veidlapas > Akcīzes nodokļa dokumenti > Akcīzes preču inventarizācijas saraksts un nodokļa starpības aprēķins.

Inventarizācijas procesa un akcīzes nodokļa starpības aprēķināšanas atvieglošanai VID aicina izmantot izstrādāto metodisko materiālu un tā pielikumus.

Ja pēc stāvokļa dienā, kad notiek nodokļa likmju maiņa, t.i., 01.07.2015. (tabakas izstrādājumu mazumtirgotājiem – nākamā mēneša pirmajā datumā pēc nodokļa likmju maiņas, t.i., 01.08.2015.), uzskaitē vai faktiskā rīcībā nav cigarešu  krājumu, to fiksē uzņēmuma sastādītajā inventarizācijas sarakstā. Šādā gadījumā EDS dokumenta "Akcīzes preču inventarizācijas saraksts un nodokļa starpības aprēķins" komentāra laukā norāda apliecinājumu, ka akcīzes nodokļa starpības aprēķins netiek veikts, jo konkrētajā datumā (precīzi norādīt) uzskaitē vai faktiskā rīcībā nav cigarešu vai cigarešu akcīzes nodokļa marku krājumu.