14. janvārī tiešsaistē noritēja žurnāla “iFinanses” sadarbībā ar Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociāciju organizētā ikgadējā konference “Izmaiņas nodokļos un grāmatvedībā 2021”, kurā atzītākie nozares eksperti informēja par aktuālākajām izmaiņām normatīvajos aktos, kas stājas spēkā šogad.

Viena no šī gada aktualitātēm ir vienotais maksājumu konts, kas paredz visus nodokļu maksājumus veikt vienā datumā un vienā kontā. Tomēr zināms, ka ieradumam ir liels spēks, tāpēc pamatoti rodas jautājums: kas notiks ar nodokļiem, kurus, iespējams, kļūdas pēc ieskaitīsim vecajos nodokļu kontos? Konferences ietvaros Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārstāve Zane Siliņa mierina: satraukumam nav pamata – visi kļūdaini iepriekšējos kontos ieskaitītie nodokļu maksājumi tiks pārskaitīti uz vienoto nodokļu kontu. Šāda kārtība darbosies visu 2021. gadu. Jāņem gan vērā, ka pārvirzītais nodokļu maksājums prioritāri tiks novirzīts aktuālāko maksājumu segšanai, nevis, piemēram, iedzīvotāju ienākuma nodoklim kā, iespējams, grāmatvedis bija iecerējis.

Tēma, kas kļuva aktuāla pērn un par ko turpinām runāt arī šogad, ir attālinātais darbs. Darba devējs ir atbildīgs par darbinieku drošību un veselību darbā arī tad, ja tas norit attālināti – atgādināja Andris Lazdiņš, ZAB “Ellex Kļaviņš” asociētais partneris. Darba devēja pienākums ir veikt risku novērtēšanu – darba vieta vai darba veids, dokumentēt darba rezultātus, sakārtot iekšējos dokumentus un instrukcijas par attālināto darbu. Saskaņā ar Darba likuma normām darba devēja pienākums ir nodrošināt tādu darba organizāciju un darba apstākļus, lai darbinieks varētu izpildīt viņam noteikto darbu, kā arī pienākums nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus. Savukārt no Civillikuma normām izriet, ka darbam vajadzīgie izdevumi krīt uz darba devēju, ja vien nav norunāts vai vietējās parašas nenosaka citādi.

Savukārt, runājot par attālinātā darba kompensācijām, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos Ilmārs Šņucins norādīja interesantu ziņu – šīm kompensācijām paredzētajos 30 eiro netiek ieskaitīti izdevumi par darbinieka darba vietas tehnisko nodrošinājumu (dators u.c.), kā arī izdevumi par darbam nepieciešamo biroja preču un materiālu (piemēram, papīrs u.c.) iegādi. Ja tiek iegādāti šādi izdevumi, tad par tiem grāmatvedībā ir jāiesniedz attiecīgie attaisnojuma dokumenti (piemēram, čeks kopā ar avansa norēķinu).

Nozīmīgas izmaiņas šogad piedzīvos pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – plašāk par tām konferencē pastāstīja Gunta Kauliņa no AS “KPMG Baltics”. Visnozīmīgākie un plašākie grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā skar sfēru, kurā tiek veikti pārrobežu darījumi ar nodokļa nemaksātājiem vai nereģistrētiem nodokļa maksātājiem. Tas nozīmē, ka jaunie regulējumi skars PVN piemērošanu preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanai gadījumos, kad preču/pakalpojumu saņēmēji ir fiziskas personas, iestādes vai juridiskas personas, kas nav reģistrētas PVN maksātājas Eiropas Savienībā.

Tomēr, iespējams, vissāpīgākās pārmaiņas šogad piedzīvo mikrouzņēmumi, jo tieši tiem nodokļu slogs pieaug visvairāk. Eksperti pat prognozē, ka šo izmaiņu rezultātā mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāju skaits samazināsies pat par 65%, savukārt VID ir nācis klajā ar paziņojumu, kas gan neizriet no normatīvajiem aktiem, ka vēl līdz rītdienai, 15. janvārim, var pieņemt lēmumu atteikties no šī režīma. Kā konferences ietvaros informēja Dana Muceniece, Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociācijas vadītāja, izmaiņas skar gan MUN nodokļu likmi, kas no 15% tiek paaugstināta uz 25 vai 40% (atkarībā no apgrozījuma), gan darbinieku nodokļus – visiem darbiniekiem, kas strādā mikrouzņēmumos, turpmāk nodokļi būs jāmaksā vispārējā kārtībā. Atvieglojumi attieksies vien uz mikrouzņēmumu īpašniekiem.

Žurnāla “iFinanses” komanda pateicas visiem konferences lektoriem par aizraujošajām prezentācijām! Paldies Ilmāram Šņucinam, Inai Einšmitei, Zanei Siliņai, Anetei Migalei, Paulim Iļjenkovam, Guntai Kauliņai, Danai Muceniecei, Lindai Puriņai, Andrim Lazdiņam, Modrītei Johansonei, Ilzei Palmbahai un Ilonai Strodei! Paldies arī visiem konferences klausītājiem un atbalstītājiem!