Finanšu modelis ir Excel vidē veidots rīks, lai prognozētu uzņēmuma nākotnes finanšu rezultātus. Balstoties uz šīm prognozēm, modeļa lietotāji pieņem biznesa attīstībai svarīgus lēmumus.