Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka darba ņēmējam tajā taksācijas gada periodā, kurā tas ir bijis mikrouzņēmuma – mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja – darbinieks, darba vietā nepiemēro gada neapliekamo minimumu un atvieglojumus.