Kādas priekšrocības sniedz ārpakalpojuma grāmatveža profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana? Pagājis jau gandrīz gads, kopš spēkā stājušies grozījumi likumā "Par  grāmatvedību”, kas nosaka ārpakalpojumu grāmatvežu obligāto profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (PCTA). 

Kā liecina apdrošināšanas sabiedrības BALTA (PZU grupa) rīcībā esošie dati, jaunie noteikumi atspoguļojušies arī straujā izmaksāto atlīdzību apjoma kāpumā – 2017.gadā, salīdzinot ar gadu iepriekš, ārpakalpojumu grāmatvežu PCTA atlīdzībās izmaksāts teju 6 reizes vairāk. Vidēji grāmatveža kļūda pērn izmaksājusi gandrīz 1,5 tūkstoti eiro.

To, ka jaunajiem noteikumiem ir priekšrocības, pasargājot ārpakalpojumu grāmatvežus un to klientus no finansiāliem zaudējumiem, apliecina arī BALTA statistika: salīdzinot ar 2016.gadu, kad ārpakalpojumu grāmatvežu PCTA apdrošināšana vēl nebija obligāta, pērn atlīdzību pieteikumu skaits pieaudzis par 200%. Visbiežāk atlīdzības tiek izmaksātas par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) piemērotiem sodiem saistībā ar nodokļu maksājumiem, bet esam kompensējuši uzņēmumiem radītos zaudējumus arī gadījumos, kad nav bijuši ievēroti skaidras naudas lietošanas nosacījumi, par kļūdaini veiktiem apkures aprēķiniem, par deklarācijas novēlotu iesniegšanu, kā arī nesaņemto darba nespējas pabalstu grāmatveža kļūdaini aizpildītas VSAOI atskaites dēļ.

Saskaņā ar BALTA datiem puse no visām ārpakalpojumu grāmatvežu PCTA polisēm ir noslēgtas ar minimālo atbildības limitu (maksimālā izmaksājamā visu atlīdzību kopsumma), ko pieprasa likums, 3 000 EUR apmērā. Tomēr 50%  no apdrošinātiem grāmatvežiem izvēlas polises ar lielāku atbildības limitu. Vidējais atbildības limits ir 12 000 EUR, bet lielākais sasniedz pat 1 miljonu eiro.

Jo lielāks grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēja apgrozījums un jo vairāk klientu, jo lielāki zaudējumi var rasties. Līdz ar to aicinām speciālistus atbildīgi izvērtēt iespējamos riskus un izvēlēties savam darbības mērogam atbilstošu atbildības limitu, pasargājot sevi un klientu no iespējamiem zaudējumiem.

Saskaņā ar BALTA datiem 2017.gadā vislielākā izmaksātā atlīdzība par ārpakalpojumu grāmatveža kļūdu pārsniedza likumā noteikto minimālo limitu gandrīz divas reizes, sasniedzot 5 552 EUR. Zaudējumi radušies grāmatvedības biroja klientam, kuram VID, veicot tematisko pārbaudi, konstatēja, ka par šī uzņēmuma darbiniekiem tiek nepareizi aprēķināti nodokļi.

 balta.jpg

 uzzinat.png