Lietderīga grāmatveža darba stundu izmantošana, datu apstrādes automatizēšana un ātra jaunāko likumdošanas prasību ieviešana – tās ir būtiskākās prasības, ko grāmatvedības un uzņēmuma vadības programmai izvirza pieredzējuši grāmatveži un uzņēmumu vadītāji. Kad tādu izdevies atrast, uzņēmēji no programmas vairs nevēlas šķirties un iesaka to sadarbības partneriem.

Grāmatvedības pakalpojumu uzņēmuma SIA "Accounting Latvia" vadītāja Ilona Markunaite 15 gadu laikā iepazinusi visdažādākās ar finanšu uzskaiti saistītas programmas.

"Darbojoties grāmatvedības pakalpojumu biznesā, esam strādājuši ar septiņām dažādām programmām. Salīdzinot tās visas, Tildes Jumim ir divas būtiskas priekšrocības. Pirmā ir atbilstība mūžīgi mainīgajai Latvijas likumdošanai. Lai kādas izmaiņas tiktu veiktas likumos, varam būt droši, ka līdz ar to stāšanos spēkā Tildes Jumis būs ņēmis vērā jaunās prasības. Līdz ar to izpaliek satraukumi, ka kaut ko varētu aizmirst vai palaist garām. Otrā svarīgā lieta ir laika taupīšana. Programma sniedz iespēju importēt un eksportēt datus, tādēļ nav jātērē dārgās stundas datu ievadīšanai vai pārrakstīšanai ar roku," saka I.Markunaite.

Atzīta un novērtēta

Tildes Jumis ļauj ērti veikt visus grāmatvedim nepieciešamos aprēķinus, kā arī vadītājam reāllaikā iegūt uzņēmuma darbības atskaites, lai ātri pieņemtu lēmumus. Partneru un darījumu datus var aplūkot arī mobilajā lietotnē.

Būtisks ieguvums ir elektroniska datu apmaiņa ar bankām, Uzņēmumu reģistru, "Lursoft" un vietniFirmas.lv. Līdz ar to grāmatvedis var vairāk laika veltīt savām prasmēm atbilstošiem darbiem, nevis manuāli ievadīt skaitļus. Arī algas kartīšu nosūtīšana katram darbiniekam palikusi pagātnē, jo Tildes Jumis automātiski tās izsūta uz iepriekš norādītajām e-pasta adresēm, tāpat kā pavadzīmes un rēķinus sadarbības partneriem.

"Ar Tildes Jumi strādājam jau ļoti ilgi, un tā patieso vērtību uzskatāmi ilustrē notikumi pirms 3-4 gadiem. Tolaik mēģinājām pāriet uz kādu citu grāmatvedības programmu. Veicām izpēti, izmēģinājām dažādas programmas, kas atbilstu mūsu plašajam darbības laukam. Tā kā mums ir dažādi klienti, mums ir jāapstrādā datus no kasēm, noliktavām, turklāt jāņem vērā atšķirīgu nozaru īpatnības. Toreiz sapratām, ka Tildes Jumis ir vispusīgākā programma. Jā, citām viena vai otra funkcija darbojās labāk, bet pietrūka tas, kas bija Tildes Jumim," atklāj grāmatvedības pakalpojumu uzņēmuma "GV&K" vadītāja Ilze Trēziņa-Zirdziņa. Viņa novērojusi, ka neviena cita programma nepielāgojas likumdošanas izmaiņām tik ātri, kā Tildes Jumis. Arī jaunu moduļu ieviešana "Tildes" programmā ir lētāka.

Mākoņpakalpojumi atvieglo dzīvi

Lietojot Tildes Jumi, uzņēmumu datus var glabāti kā uzņēmuma datorā vai serverī, tā "Tildes" nodrošinātajos starptautiski sertificētajos datu centros, ja izvēlēts mākoņrisinājums. Pēdējais ir īpaši pievilcīgs ar to, ka uzņēmumam pašam nav jāgādā par datu kopijām un datu drošību atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Par visu parūpējas pakalpojuma sniedzējs. Kopijas tiek veidotas ik pēc divām stundām un glabātas divos dažādos datu centros.

To augstu vērtē I.Trēziņa-Zirdziņa: "Mēs vieni no pirmajiem pārgājām uz Tildes Jumis Pro mākoņpakalpojumu, kad tas bija vēl tikai tapšanas stadijā. Līdz tam uzturējām savu serveri, bet, augot klientu skaitam, zīmīgajos datumos aizvien biežāk radās problēmas ar pieslēgšanos serverim. Bija jāizvēlas – investēt savā serverī, vai meklēt citu risinājumu. Mēs negribējām kļūt par informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmumu, tādēļ devām priekšroku mākoņpakalpojumam. Pārnesām uz to visus savus ārējos klientus un būtiski atslogojām serveri. Ja kādreiz diena sākās ar klientu zvaniem un sūdzībām, ka kaut kas nedarbojas, tad tagad šādus zvanus vairs nesaņemu, un noskaņojums ir labāks. Arī pati pieslēgšanās ir vienkāršāka, pie tam klienti tīmekļa pārlūkā, neinstalējot datorā programmu, tiek klāt rēķiniem un atskaitēm. Tas ir ērti."

Ērtāk mainīt gada sākumā

Gan iegādājoties vienreizēju licenci, gan maksājot ikmēneša abonentmaksu par mākoņpakalpojumiem, klienti var izmantot grāmatveža darbā nozīmīgas priekšrocības. "Tildes" izstrādātie jaunie programmas moduļi pieejami bez papildu maksas, programma tiek nemitīgi atjaunināta un pielāgota aktuālajām likumdošanas prasībām. Klientiem par velti pieejams ātrs un kvalitatīvs tehniskais atbalsts un iespēja piedalīties grāmatvežu pēcpusdienās klātienē vai tiešraidē, lai zinošu speciālistu lekcijās uzzinātu par likumdošanas izmaiņām, jaunu nodokļu aprēķināšanu un tamlīdzīgiem jautājumiem.

"Mēs saviem klientiem iesakām izvēlēties Tildes Jumi arī tādēļ, ka šī programma Latvijas uzņēmumos ir plaši izplatīta. To pārzina ļoti daudzi grāmatveži un finanšu speciālisti. Ja uzņēmumā tiek pieņemts jauns finanšu direktors, pastāv augstāka iespējamība, ka viņš jau būs strādājis ar Tildes Jumi, tādēļ iestrādāšanās būs vieglāka. Arī mainot grāmatvedības pakalpojumu sniedzējus, vieglāk būs atrast tādus, kuri prot darboties ar izplatītām programmām. Turklāt informācijas pārnešana būs vieglāka. Lielākiem uzņēmumiem Tildes Jumis ir pievilcīgs ar iespēju tiešsaistē pieslēgties sistēmai vienlaikus vairākiem darbiniekiem un mainīt datus. Tādējādi visiem ir redzama aktuālā informācija," uzsver I.Markunaite.

Pieredze rāda, ka piemērotākais laiks grāmatvedības programmas maiņai ir gada sākums, jo tad nav jāpārnes uz jauno sistēmu visi periodā uzkrātie dati, bet tikai noliktavas un kontu atlikumi, kā arī pamatinformācija par partneriem un precēm. Pāriešana uz Tildes Jumi ir pavisam vienkārša – jāsāk lietot bezmaksas izmēģinājuma versiju un, izmēģinājuma periodam noslēdzoties, jāizvēlas piemērotākā maksas versija.