17. martā Ministru kabinetā izskatīti grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu". To mērķis ir paredzēt īpašu slimības pabalsta izmaksas kārtību COVID-19 epidēmijas gadījumā, sniedzot atbalstu darba devējiem darbnespējas lapas apmaksas nodrošināšanā.