17. martā Ministru kabinetā izskatīti grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu". To mērķis ir paredzēt īpašu slimības pabalsta izmaksas kārtību COVID-19 epidēmijas gadījumā, sniedzot atbalstu darba devējiem darbnespējas lapas apmaksas nodrošināšanā.

Jāņem vērā, ka pašreizējās situācijas attīstībai būs nelabvēlīga ietekme uz Latvijas ekonomiku un darba tirgu. Līdz ar to, kā vienu no atbalsta mehānismiem darba devējiem paredzēts noteikt, ka darbnespējas lapu COVID-19 gadījumā no otrās darbnespējas dienas apmaksā valsts, izsniedzot darbnespējas lapu B. Minētā kārtība būs spēkā līdz 2020. gada 30. jūnijam.

Likumprojekts  paredz papildināt likuma pārejas noteikumus ar 41. punktu, nosakot, ka, ja darba ņēmējam līdz 2020. gada 30. jūnijam ir izsniegta darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar COVID-19 (vai atrašanos karantīnā, ja ārsts ir izsniedzis darbnespējas lapu), slimības pabalstu piešķir un izmaksā par laiku no darba nespējas otrās dienas. Slimības pabalstu piešķir 80% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Par šo periodu izsniedzama darbnespējas lapa B.

Attiecībā uz slimības pabalsta piešķiršanu, aprēķināšanu, izmaksas periodu un pārmaksu spēkā ir esošā kārtība.