Gada ienākumu deklarācija par 2014.gadā gūto ienākumu jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID) no 01.03.2015., tādēļ arī šobrīd tā vēl nav pieejama VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS). Arī papīra formātā gada ienākumu deklarāciju par 2014.gadu iedzīvotāji aicināti iesniegt, sākot ar 02.03.2015. (jo 1.marts ir brīvdiena), atgādina VID.

Pirms noteiktā gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņa VID rīcībā var nebūt visa darba devēju un citu ienākumu izmaksātāju informācija, kas nepieciešama, lai VID varētu pilnvērtīgi apstrādāt iesniegtās deklarācijas un precīzi noteikt personai atmaksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) pārmaksas summu.

VID aicina ievērot likumā noteikto deklarācijas iesniegšanas termiņu arī tādēļ, ka tām deklarācijām, kuras tiks iesniegtas līdz 1.martam, nodokļa atmaksas termiņš būs 3 mēneši pēc 1.marta (likumā noteiktais 3 mēnešu atmaksas termiņš tiek skaitīts no deklarācijas iesniegšanas dienas VID, bet ne ātrāk kā no likumā noteiktā termiņa, proti, 1.marta).

VID atgādina, ka fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir IIN maksātāji, gada ienākumu deklarācija par 2014.gadu obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS no 01.03.2015. līdz 01.06.2015.

VID aicina arī tās fiziskās personas, kuras neveic saimniecisko darbību, iesniegt deklarāciju ērtāk un ātrāk, izmantojot VID EDS, jo ikviens var kļūt par EDS lietotāju, izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centra" izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).

Savukārt viedtālruņu un planšetdatoru lietotājus VID aicina izmantot EDS mobilo versiju, jo arī tajā iespējams iesniegt gada ienākumu deklarāciju un attaisnojuma dokumentus (čekus un kvītis) pievienot no attiecīgās ierīces galerijām. 

Deklarācijas iesniegšana VID EDS ir daudz vienkāršāka un ērtāka arī tādēļ, ka tajā automātiski tiek atspoguļota VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju, proti, nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Tādējādi personām, kuras vēlas atgūt pārmaksāto IIN par saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūšanas pakalpojumiem, kā arī veiktajām iemaksām pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, attiecīgajā deklarācijas pielikumā jānorāda tikai summa, kas iztērēta par attiecīgajiem pakalpojumiem, un jāpievieno attaisnojuma dokumenti (čeki vai stingrās uzskaites kvītis), tos iepriekš nofotografējot vai ieskenējot.

VID atgādina, ka gada ienākumu deklarācija par 2014.gadā gūtajiem ienākumiem obligāti laikā no 01.03.2015. līdz 01.06.2015. jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri

  • veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
  • guvuši ienākumus ārvalstīs (tajā skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa);
  • guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2014.gadā pārsniedza 3600 EUR (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
  • guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas) un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā;
  • guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tajā skaitā no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iIIN. 

Fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto IIN par attaisnotajiem izdevumiem, var iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2014.gadu kopā ar attaisnojuma dokumentiem (čekiem un kvītīm) no 01.03.2015. līdz 16.06.2018. Tāpat 2015.gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto IIN arī par 2012. un 2013.gadu.