28.01.2015. notika Latvijas Republikas Finanšu ministrijas (FM) organizētais grāmatvedības forums "Gada pārskatu kvalitāte", kurā piedalījās FM grāmatvedības politikas veidotāji, Latvijas grāmatvežu profesionālo organizāciju pārstāvji un augstāko mācību iestāžu, kurās var apgūt grāmatveža profesiju Latvijā, pārstāvji. Foruma tēmas un svarīgākās atziņas ir apkopojusi Olga Molčanova, Mg.soc., Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas (LRGA) valdes locekle, Starptautiskā Sekretariāta vadītāja un Metodoloģijas komitejas vadītāja, LRGA Sertificētā profesionālā grāmatvede.