Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" grāmatvedības organizācijas dokumenti ir obligāta dokumentu pakete jebkurā uzņēmumā neatkarīgi no tā lieluma un vecuma. Un katrs grāmatvedis lieliski zina, ka tieši ar šī dokumenta pārbaudi sākas Valsts ieņēmumu dienesta veiktās pārbaudes.

Zinot, cik lieli laika resursi un specifiskas zināšanas ir nepieciešamas grāmatvedības politikas izstrādāšanai, iFinanses sadarbībā ar izcilo grāmatvedības praktiķi Aivaru Ludboržu ir izstrādājusi pirmo rokasgrāmatu internetā – iRokasgrāmatu "Grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšana", kas būtiski atvieglos šo dokumentu sagatavošanu un ietaupīs jūsu laiku.  

iRokasgrāmata ir izstrādāta kā praktisks palīgs grāmatvedības politikas sagatavošanai konkrētā uzņēmumā, un tajā ir iekļauti konkrēta uzņēmuma pilnīgi visi obligātie grāmatvedības organizācijas dokumenti, kas savā starpā ir saistīti, kā:

  1. Gada pārskata sagatavošanas noteikumi;
  2. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites noteikumi;
  3. Apgrozāmo līdzekļu uzskaites noteikumi;
  4. Pašu kapitāla uzskaites noteikumi;
  5. Ieņēmumu un izdevumu uzskaites noteikumi;
  6. Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu;
  7. Noteikumi par avansu izlietojumu;
  8. Noteikumi par inventarizāciju veikšanu.

Katrā nodaļā tiek sniegti ieteikumi šo dokumentu izstrādei, kā arī pievienoti dokumentu paraugi un veidlapas (doc un xls formātā), kas izstrādātas, ņemot vērā aktuālo normatīvo aktu prasības uz 01.05.2016. Turklāt visu informāciju var arī nokopēt un ielīmēt, lai pēc tam to apstrādātu, sagatavojot savam uzņēmumam atbilstošus grāmatvedības dokumentus.

Tikai maijā iRokasgrāmatu abonējiet ar 20% atlaidi!